ul. Płoskiego 3, 09-400 Płock
24 262 94 00
zm3@zjoplock.pl
Deklaracja dostępności

Plan dnia

06:00 – 08:00 – przyjmowanie dzieci, indywidualne zajęcia z dziećmi

08:00 – 08:10 – zabiegi higieniczne i przygotowanie do śniadania

08:10 – 08:40 – I śniadanie

08:40 – 09:00 – zabiegi pielęgnacyjne po śniadaniu

09:00 – 09:40 – zajęcia ruchowe/muzyczne/taneczne/w ogródku

09:40 – 09:50 – zabiegi higieniczne i przygotowanie do II śniadania

09:50 – 10:05 – II śniadanie

10:05 – 10:15 – zabiegi pielęgnacyjne po II śniadaniu

10:15 – 11:00 – zajęcia tematyczne (edukacyjne)

11:00 – 11:10 – zabiegi pielęgnacyjne przed obiadem i przygotowanie do obiadu

11:10 – 11:40 – obiad

11:40 – 11:50 – zabiegi higieniczne po obiedzie, przygotowanie do snu

11:50 – 13:30 – leżakowanie

13:30 – 13:40 – zabiegi higieniczne po leżakowaniu i przygotowanie do podwieczorku

13:40 – 14:00 – podwieczorek

14:00 – 14:10 – zabiegi higieniczne po podwieczorku

14:10 – 16:00 – zajęcia dowolne i odbiór dzieci (także wg indywidualnych potrzeb w innym czasie)