ul. Płoskiego 3, 09-400 Płock
24 262 94 00
zm3@zjoplock.pl
Deklaracja dostępności

Opłaty

=) Opłata za wyżywienie wynosi 7,00 zł dziennie. Naliczana jest z góry w danym miesiącu. Dni nieobecności odliczane są w miesiącach kolejnych od stawki żywieniowej.

=) Opłata stała za uczęszczanie dziecka do żłobka do 10 godzin dziennie wynosi 344,00 zł w 2024 roku.

=) Opłaty są uiszczane do 5 dnia każdego dnia miesiąca.

=) Opłaty można sprawdzić w portalu http://www.mobiportal.pl/