ul. Płoskiego 3, 09-400 Płock
24 262 94 00
zm3@zjoplock.pl
Deklaracja dostępności

Historia

Żłobek swoją działalność rozpoczął 01 września 1982 roku. Początkowo pod nazwą Żłobek Miejski nr 5, po 2000 roku zmieniono nazwę na Żłobek Miejski nr 3. W latach 80-tych grupy żłobkowe liczyły po nawet 50 dzieci. W latach 1995-2007 w budynku żłobka przebywały dwie grupy przedszkolne Miejskiego Przedszkola nr 17. Obecnie w żłobku działają trzy grupy wiekowe:
I grupa – dzieci najmłodszych, przyjmowane są tutaj dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia,
II grupa – dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do 2 lat
III grupa – grupa dzieci najstarszych, w wieku ok. 2 lat, rocznikowo dzieci, które odchodzą do przedszkola w przyszłym roku szkolnym.
Budynek żłobka jest dwukondygnacyjną budowlą. Składa się z I piętra, gdzie
znajduje się grupa I, pokoje dyrektora, pielęgniarki, referenta, dietetyka, jak również pralnia, kuchnia oraz pomieszczenia socjalne. Na parterze znajdują się grupa II oraz III z przyległymi szatniami oraz łazienkami, a także rozdzielnia posiłków. Budynek jest częściowo podpiwniczony. Instytucja jest kolorowym miejscem, w którym
organizowane są zajęcia edukacyjne, rytmiczne, zabawy okazjonalne, audycje
umuzykalniające Płockiej Orkiestry Symfonicznej, przedstawienia teatralne. Dzieci otaczane są opieką pielęgnacyjną, troską i miłością. Działamy w oparciu o Ustawę z dnia 4 lutego 2011 “O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3”.