ul. Płoskiego 3, 09-400 Płock
24 262 94 00
zm3@zjoplock.pl
Deklaracja dostępności

Cele

Cele ogólne pracy żłobka

1. Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. Nr 45 poz. 235, z późn. zm.).

2. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia, jakości pracy placówki.

3.Placówka zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz edukacyjne poszerzone o kształcenie umiejętności muzycznych, plastycznych, zdrowotnych, ekologicznych.

Cele szczegółowe pracy żłobka

1. Jednolite oddziaływania we współpracy z rodzicami.

2. Kreowanie najodpowiedniejszych warunków do rozwoju dziecka.

3. Rozwijanie zainteresowania otaczającym światem.

4. Umacnianie własnej motywacji, naturalnej chęci uczenia się.

5. Nauka przez aktywne działanie.

6.Stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym, dostosowanym do potrzeb tempem.

7.Tolerancyjne respektowanie osobowości dziecka w dążeniu do samodzielności i niezależności od dorosłych.

8. Udzielanie wzajemnej pomocy w relacjach dziecko-dziecko, dziecko-dorosły.