ul. Płoskiego 3, 09-400 Płock
24 262 94 00
zm3@zjoplock.pl
Deklaracja dostępności

2021

„Program MALUCH+ 2021”

„Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku/klubie dziecięcym/u dziennego opiekuna”

Całkowita wartość zadania: 148 264,00

Wartość dofinansowania: 16 680,00

Opis zadania:

Dofinansowanie do miejsc funkcjonujących w żłobku utworzonych w latach poprzednich w programie Maluch +.